Logo

Centralny Dom Technologii

Website:
Akademia Rozwoju - Działalność gospodarcza - podstawowe aspekty finansowe i prawne
https://cedet.clickmeeting.com/akademia-rozwoju-dzialalnosc
Akademia Rozwoju - Umiejętności cyfrowe
https://cedet.clickmeeting.com/akademia-rozwoju-umiejetnosci-cyfrowe